Wspieram

Znajdź nas na:

Blockchain: Czym jest halving w kontekście Bitcoina?

Definicja

Co cztery lata protokół Bitcoina redukuje o połowę liczbę przyznawanych górnikom jednostek tej kryptowaluty, aż do chwili, gdy wszystkie 21 milionów Bitcoinów zostaną wirtualnie „wydobyte” – przewidywane jest to około roku 2140. Mechanizm halvingu pomaga utrzymać niedobór Bitcoina i sprawić, że staje się on odporny na inflację.

Wirtualna natura Bitcoina nie pozwala na nieskończoną emisję, co stanowi kluczowy element jego wartości. Fundamentalne dla protokołu są dwie zasady dotyczące niedoboru. Po pierwsze, ogólna liczba Bitcoinów nie przekroczy 21 milionów (na koniec 2020 roku pozostało ich mniej niż 2,5 miliona do „wydobycia”). Po drugie, ilość nowych jednostek dodawanych do sieci zmniejsza się o połowę co cztery lata, a to właśnie nazywane jest halvingiem.

Na początku 2020 roku co 10 minut do sieci trafiało 12,5 nowych Bitcoinów. W maju tego samego roku liczba ta zmalała o połowę, osiągając 6,25. Proces ten będzie kontynuowany, aż do momentu, gdy osiągnięty zostanie pełny limit 21 milionów Bitcoinów, co według szacunków ma nastąpić około 2140 roku.

Około 16 kwietnia 2024 r. nastąpi kolejny halving Bitcoina, w wyniku którego nagroda za wydobycie spadnie do 3,125 bitcoina za blok.

Dlaczego halving Bitcoina ma znaczenie?

Redukcja liczby przyznawanych jednostek podczas halvingu zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu wartości Bitcoina (przy założeniu stałego popytu). Jest to kontrast wobec walut fiducjarnych, których wartość maleje w wyniku inflacji – świadczy o tym choćby fakt, że w latach 60. XX wieku za dziesięć centów można było kupić colę. Halving to sposób, w jaki protokół Bitcoin utrzymuje niedobór, a to z kolei jedno z głównych powodów, dla których wielu inwestorów chce posiadać Bitcoiny.

Jak to działa?

Bitcoin jest często porównywany do złota ze względu na swoją wartość i rzadkość, jednak różni się od metalu szlachetnego tym, że jest cyfrowy i jego ilość jest znana i weryfikowalna. W przeciwieństwie do złota, którego ilość pod ziemią jest nieznana, Bitcoin ma ograniczoną emisję, a harmonogram wydobycia jest znany – nigdy nie będzie ich więcej niż 21 milionów. Co roku dochodzi do nowych odkryć złota, co wprowadza nieprzewidywalny element w dostawach. Wydobywanie Bitcoinów odbywa się elektronicznie poprzez globalną sieć komputerów, które rywalizują o weryfikację transakcji.

Górnicy otrzymują nagrody w postaci Bitcoinów, które co 10 minut były początkowo równowartością 12,5 nowych jednostek. W maju nagroda ta zmalała o połowę, osiągając 6,25 nowych Bitcoinów co 10 minut.

Około co cztery lata nagroda za wydobycie, zwana również „nagrodą za blok”, będzie zmniejszana o połowę, aż do momentu, gdy wszystkie 21 milionów Bitcoinów zostanie w pełni wydobyte – przewidywane jest to około 2140 roku. W tym czasie dochody górników Bitcoina będą pochodziły wyłącznie z opłat transakcyjnych, a nie z bezpośredniego uzyskiwania nowo wydobytych Bitcoinów.

Istnienie większej liczby Bitcoinów jest niemożliwe, co stanowi przeciwieństwo do walut fiducjarnych, które mogą być niekontrolowanie dodrukowywane, prowadząc do inflacji.