Wspieram

Znajdź nas na:

RODO

Polityka prywatności serwisu www.mateico.io

Niniejsza polityka prywatności to zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (tzw. Cookies) w ramach https://mateico.io (dalej Usługa)
1. Administratorem Usługi oraz Administratorem Danych Osobowych jest: MATEICO LTD, Abc Account Centre, One Victoria Square, Birmingham, Warwickshire, United Kingdom, B1 1BD (dalej Administrator), e-mail: info@mateico.io.
2. Niniejsza polityka dotyczy Usługi, która funkcjonuje pod adresem internetowym url: https://mateico.io
3. Usługa wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularze
 • Realizacja zamówionych usług
 • Dostarczanie zamówionych produktów
 • Obsługa reklamacji
 • Prezentacja oferty
 • Prezentacja informacji
 • Założenie konta na portalu

4. Usługa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • Wprowadzone przez Użytkowników Usługi w formularzach dane, które następnie zostają wprowadzone do systemów informatycznych Administratora.
 • Zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkowników Usługi plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

5. Administrator zabezpiecza prowadzane dane osobowe poprzez:

 • Szyfrowanie transmisji
  Logowanie i wprowadzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu szyfrowanych protokołów transmisji (certyfikat SSL). Dane osobowe oraz dane logowania, wprowadzone na stronie są szyfrowane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przesyłane w takie postaci na serwer gdzie mogą zostać odczytane (hasło dostępu do Usługi pozostaje na serwerze w postaci nieodszyfrowanej).
 • Szyfrowanie baz danych
  Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane. Administrator posiada klucz który pozwala na ich odczytanie. W sytuacji wykradzenia bazy danych dane osobowe nie będzie możliwości odczytania danych osobowych.
 • Hashowanie
  Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej – przy użyciu jednokierunkowej funkcji hashującej.
 • Bezpieczne uwierzytelnianie
  W Usłudze Użytkownik może zastosować dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
 • Zmiany haseł
  Administrator regularnie, okresowo zmienia wszystkie hasła administracyjne dotyczące Usługi.
 • Kopie bezpieczeństwa
  Administrator wykonuje kopie bezpieczeństwa Usługi w sposób umożliwiający jej całkowite odtworzenie. Okresowo dokonuje również testowego odtworzenia Usługi w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • Aktualizacje
  Administrator regularnie aktualizuje wszelkie oprogramowanie i komponenty Usługi.

6. Informacje o tym w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Usługi znajdują się pod adresem https://mateico.io/pl/rodo/.
7. Usługa zbiera informacje, w tym dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika przy użyciu formularzy.
8. Usługa może zapisywać dane o połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
9. Usługa może zapisywać dane umożliwiające powiązanie danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz.
10. Dane przekazywane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza. Opis formularza w czytelny sposób informuje, w jakim celu zbierane są dane.
11. Usługa jest utrzymywana na serwerach www.domeny.pl
12. Dane o zachowaniu Użytkowników w Usłudze podlegają logowaniu w celu administrowania oraz profilowaniu Użytkowników Usługi.
13. Marketing w Usłudze:

 • Administrator automatyzuje działania w Usłudze w stosunku do Użytkowników. O ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji od Administratora, Usługa może przesyłać e-maile, nawiązywać kontakt w mediach społecznościowych po odwiedzeniu konkretnej podstrony w Usłudze.
 • Administrator stosuje tzw. mapy ciepła oraz nagrywanie zachowania w Usłudze. W tym celu Administrator stosuje oprogramowanie firm trzecich. Dane osobowe oraz hasła nie są nagrywane, lub przed przesłaniem nagrania do firmy trzeciej wszelkie dane osobowe, hasła są anonimizowane.
 • Administrator stosuje analizę ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), które wykorzystuje ciasteczka (tzw. cookies) w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje pochodzące z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ad
 • Pod warunkiem włączonej obsługi plików cookie Administrator ma możliwość stosowania technika remarketingowych, pozwalających dopasowywać reklamy do zachowania Użytkownika w Usłudze.
 • Administrator wykorzystuje Facebooka Pixel. Dzięki temu i pod warunkiem włączonej obsługi plików cookie serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że Użytkownik usługi Facebooka korzysta z Usługi.

14. Wykorzystanie plików cookies w Usłudze:
a) Usługa korzysta z plików cookies umieszczonych na urządzeniu końcowym Użytkownika Usługi.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, zapisywane w plikach w urządzeniu końcowym Użytkownika Usługi. Pikli cookies służą do korzystania ze stron internetowych Usługi. Zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mogą zawierać również inne dane dotyczące Użytkownika Usługi.
c) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Usługi (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych w punkcie “Marketing w Usłudze”;
  d) Administrator Usługi zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Usługi pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

15. Administrator w ramach Usługi stosuje cookies sesyjne, które są tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz cookies stałe to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
16. Przeglądarka internetowa z której korzysta Użytkownik Usługi dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Usługi mogą dokonać zmiany dot. przechowywania cookies. Możliwe jest również usunięcie plików cookies z przeglądarki, jak również automatyczne blokowanie plików cookies. Dokumentacja przeglądarki internetowej opisuje jak tego dokonać.
17. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Usługi.
18. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane przez współpracujące z Administartorem Usługi podmioty, w szczególności: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
19. W ramach Usługi istnieje funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie cookies przez Użytkownika.
20. Wyłączenie obsługi plików cookies dotyczących uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy preferencji Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usługi.
21. Instrukcje zarządzania cookies dla popularnych przeglądarek internetowych:

Dla urządzeń mobilnych: