Wspieram

Znajdź nas na:

Przydział tokenów

Przydział
tokenów

Team: 67 500 000

48 months vesting:

18 months vesting – 13 500 000 – 20%

36 months vesting – 20 250 000 – 30%

48 months vesting – 33 750 000 – 50%

Team:
67 500 000

48 months vesting:

18 months vesting – 13 500 000 – 20%

36 months vesting – 20 250 000 – 30%

48 months vesting – 33 750 000 – 50%

Ecosystem: 150 000 000

• Staking: 75 000 000

Kilka różnych programów stakingowych dla inwestorów z przedziałem czasowym od 6 do 24 miesięcy. (TBA)

• Nagrody dla twórców: 30 000 000

Vesting:

No lockup: 5 000 000 1 month 5 000 000
– 3 months 5 000 000
– 6 months 5 000 000
– 12 months 10 000 000

Nagrody warte: | Vesting liczony od momentu wysłania:

 • $1 – $1 000 | no vesting
 • $1 001 – $5 000 | 1month vesting
 • $5 001 – $10 000 | 2months vesting
 • 10 001 – $25 000 | 3months vesting
 • $25 001 – $50 000 | 4months vesting
 • $50 001 – … | 6 – … months vesting

√ Konkursy artystyczne ( Galeria Konkursowa, talent show )

Przykład 1

Nazwa: Konkurs muzyczny o tematyce odliczania.

Opis: Konkurs muzyczny. Gatunek dowolony. Długość max. 3.30. Format: wav. Termin wysyłania prac: 24.02.2023

Nagrody:

 • $MATE warte $50.000 z 6 miesięcznym vestingiem ($5 555 na miesiąc)
 • Nagranie 6 utworów w profesjonalnym studiu muzycznym
 • NFT z kolekcji Platynowej
 • Kampania marketingowa
 • VIP (Very Impressive Play – TBA)

√ Wrapped NFT

Przykład 2

Nazwa: Czas na wrapa!

Opis: Nagordy dla twórców, którzy dokonają wrappa NFT z ETH na XDC korzystając z naszej platformy.

Nagrody:

 • $MATE warte $2,4
 • 2 miesiące tworzenia/sprzedawania NFT bez prowizji
 • NFT z kolekcji Mateico
 • Nielimitowany dostęp do Akademii Mateico

• Airdrops: 20 000 000

 • Airdropy dla kupujących i sprzedających (TBA)
 • Airdrops for $MATE & The Mateico NFT Collection hodlers
 • Airdropy dla hodlerów $MATE oraz Mateico NFT Collection.

Vesting:

Tokeny wysyłane w airdropach będą miały minimum 6 miesięcny okres vestingu.

• Metaverse & Rozszerzona rzeczywistość: 25 000 000

 • Tokeny z tej puli trafią do użytkowników metaverse. Użytkownicy będą otrzymywać zadania, które będą musieli wykonać w metaverse, aby móc otrzymać nagrody.

Blokada do 01.01.2024 10 000 000

 • Tokeny z tej puli będą wykorzystane jako nagrody dla użytkowników którzy wykonywać będą zadania, ale także będą mogli znaleźć tokeny w różnych miejscach, np podczas festiwali, czy koncertów

Blokada do 01.07.2023 15 000 000

Ecosystem:
150 000 000

• Staking: 75 000 000

Kilka różnych programów stakingowych dla inwestorów z przedziałem czasowym od 6 do 24 miesięcy. (TBA)

• Nagrody dla twórców: 30 000 000

Vesting:

No lockup: 5 000 000 1 month 5 000 000
– 3 months 5 000 000
– 6 months 5 000 000
– 12 months 10 000 000

Nagrody warte: | Vesting liczony od momentu wysłania:

 • $1 – $1 000 | no vesting
 • $1 001 – $5 000 | 1month vesting
 • $5 001 – $10 000 | 2months vesting
 • 10 001 – $25 000 | 3months vesting
 • $25 001 – $50 000 | 4months vesting
 • $50 001 – … | 6 – … months vesting

√ Konkursy artystyczne ( Galeria Konkursowa, talent show )

Przykład 1

Nazwa: Konkurs muzyczny o tematyce odliczania.

Opis: Konkurs muzyczny. Gatunek dowolony. Długość max. 3.30. Format: wav. Termin wysyłania prac: 24.02.2023

Nagrody:

 • $MATE warte $50.000 z 6 miesięcznym vestingiem ($5 555 na miesiąc)
 • Nagranie 6 utworów w profesjonalnym studiu muzycznym
 • NFT z kolekcji Platynowej
 • Kampania marketingowa
 • VIP (Very Impressive Play – TBA)

√ Wrapped NFT

Przykład 2

Nazwa: Czas na wrapa!

Opis: Nagordy dla twórców, którzy dokonają wrappa NFT z ETH na XDC korzystając z naszej platformy.

Nagrody:

 • $MATE warte $2,4
 • 2 miesiące tworzenia/sprzedawania NFT bez prowizji
 • NFT z kolekcji Mateico
 • Nielimitowany dostęp do Akademii Mateico

• Airdrops: 20 000 000

 • Airdropy dla kupujących i sprzedających (TBA)
 • Airdrops for $MATE & The Mateico NFT Collection hodlers
 • Airdropy dla hodlerów $MATE oraz Mateico NFT Collection.

Vesting:

Tokeny wysyłane w airdropach będą miały minimum 6 miesięcny okres vestingu.

• Metaverse & Rozszerzona rzeczywistość: 25 000 000

 • Tokeny z tej puli trafią do użytkowników metaverse. Użytkownicy będą otrzymywać zadania, które będą musieli wykonać w metaverse, aby móc otrzymać nagrody.

Blokada do 01.01.2024 10 000 000

 • Tokeny z tej puli będą wykorzystane jako nagrody dla użytkowników którzy wykonywać będą zadania, ale także będą mogli znaleźć tokeny w różnych miejscach, np podczas festiwali, czy koncertów

Blokada do 01.07.2023 15 000 000

Marketing & Partners: 65 000 000

Pula tokenów przeznaczona dla partnerów, oraz na działania marketingowe. Vesting ustalany indywidualnie.

Marketing
& Partners: 65 000 000

Pula tokenów przeznaczona dla partnerów, oraz na działania marketingowe. Vesting ustalany indywidualnie.

Listing: 15 000 000

Pula tokenów przeznaczona na współpracę z giełdami.

 • Vesting: 12 months 10 000 000
 • Unlock: 5 000 000

Listing:
15 000 000

Pula tokenów przeznaczona na współpracę z giełdami.

 • Vesting: 12 months 10 000 000
 • Unlock: 5 000 000

Reserve: 10 000 000

Pula tokenów, która wykorzystana może być w dowolnym momencie. Rezerwa ma być poduszką bezpieczeństwa, która pozwoli reagować na potrzeby biznesu.

Reserve:
10 000 000

Pula tokenów, która wykorzystana może być w dowolnym momencie. Rezerwa ma być poduszką bezpieczeństwa, która pozwoli reagować na potrzeby biznesu.

Mateico Foundation: 10 000 000

Vesting: Tokeny odblokowywane 10% w skali roku.

Mateico
Foundation: 10 000 000

Vesting: Tokeny odblokowywane 10% w skali roku.

Token Sale: 187 500 000

SOFTCAP $2 250 000

HARDCAP $3 800 000

Chcemy spalić wszystkie niesprzedane tokeny, ale przedstawimy kilka propozycji co zrobić z niesprzedanymi tokenami i decyzję podejmie społeczność!

 

GŁOSOWANIE SPOŁECZNOŚCI:

Nazwa: Czas na podjęcie decyzji!
Zadecyduj: Co mamy zrobić z niesprzedanymi tokenami?

 

 • 100% burn
 • 100% staking
 • 100% rewards (50% airdrop / 50% for creators)
 • 50% burn / 50% staking
 • 50% rewards 50% burn
 • 50% staking / 50% rewards
 • 25% rewards / 25% foundation / 50% burn

Token Sale:
187 500 000

SOFTCAP $2 250 000

HARDCAP $3 800 000

Chcemy spalić wszystkie niesprzedane tokeny, ale przedstawimy kilka propozycji co zrobić z niesprzedanymi tokenami i decyzję podejmie społeczność!

 

GŁOSOWANIE SPOŁECZNOŚCI:

Nazwa: Czas na podjęcie decyzji!
Zadecyduj: Co mamy zrobić z niesprzedanymi tokenami?

 

 • 100% burn
 • 100% staking
 • 100% rewards (50% airdrop / 50% for creators)
 • 50% burn / 50% staking
 • 50% rewards 50% burn
 • 50% staking / 50% rewards
 • 25% rewards / 25% foundation / 50% burn