Wspieram

Znajdź nas na:

Blockchain: Kryptowaluty i tokeny. Omówienie różnic i zastosowań tych cyfrowych aktywów.

W ciągu ostatniej dekady blockchain stał się pionierską technologią, która rewolucjonizuje różne dziedziny życia, w tym sektor finansowy, technologię informacyjną i wiele innych. W ramach tego ekosystemu dwie kluczowe kategorie aktywów wyróżniają się: kryptowaluty i tokeny. W tym artykule przyjrzymy się tym dwóm pojęciom i zrozumiemy, czym są, jakie różnice je dzielą, a także jakie mają zastosowania w różnych dziedzinach.

Kryptowaluty.

Kryptowaluty są pierwszym i najbardziej rozpoznawalnym elementem ekosystemu blockchainowego. Są to cyfrowe waluty, które działają jako środek płatniczy, umożliwiający dokonywanie transakcji bezpośrednio między dwoma stronom bez pośrednictwa instytucji finansowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, kryptowaluty są oparte na technologii blockchain, co zapewnia bezpieczeństwo, przejrzystość i niezmienność transakcji.

Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, stworzony przez osobę lub grupę o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Od momentu powstania w 2009 roku Bitcoin stał się symbolem rewolucji cyfrowej i zmienił sposób, w jaki społeczeństwo patrzy na pieniądze i finanse. Innymi popularnymi kryptowalutami są ETH, XDC, XRP, XLM i wiele innych.

Tokeny w blockchainie.

Podczas gdy kryptowaluty są samodzielnymi walutami cyfrowymi, tokeny są zbudowane na istniejących platformach blockchainowych, takich jak XDC Network, Ethereum, Binance Smart Chain, Cardano itp. Tokeny reprezentują różnorodne wartości i mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach.

Tokeny mogą mieć różne funkcje i zastosowania, w zależności od ich typu. Istnieje wiele różnych rodzajów tokenów w blockchainie, ale możemy podzielić je na kilka podstawowych kategorii:

1. Tokeny użytkowe (utility tokens) – Są to tokeny, które dają użytkownikom prawo do korzystania z określonej usługi lub platformy. Tokeny użytkowe są wykorzystywane do opłacania transakcji, korzystania z funkcji i zasobów, a także do uczestnictwa w programach lojalnościowych.

2. Tokeny zabezpieczone (security tokens) – Tokeny zabezpieczone reprezentują prawa do tradycyjnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości itp. Działają w pełni zgodnie z przepisami rynku finansowego i mogą zapewniać posiadaczom dywidendy lub udziały w zyskach.

3. Tokeny kolekcjonerskie (collectible tokens) – Tokeny kolekcjonerskie to cyfrowe wersje rzadkich i unikalnych przedmiotów, takich jak sztuka, gry komputerowe, karty kolekcjonerskie itp. Są cenione przez kolekcjonerów i mogą mieć wartość kolekcjonerską.

4. Stablecoiny – są zaprojektowane w taki sposób, aby ich wartość była związana z wartością tradycyjnych walut, takich jak dolar amerykański lub euro. Mają na celu zmniejszenie zmienności cen w porównaniu do innych kryptowalut.

5. Tokeny głosujące (governance tokens) – Tokeny te dają posiadaczom prawo do głosowania na decyzje związane z zarządzaniem daną platformą blockchainową. Umożliwiają społeczności uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji.

Standardy tokenów w blockchainie.

Aby zapewnić spójność i interoperacyjność tokenów na różnych platformach blockchainowych, opracowano standardy, które definiują ich strukturę i funkcje. Dwa z najbardziej znanych standardów to ERC-20 i ERC-721.

1. Standard ERC-20 – Jest to najpopularniejszy standard tokenów użytkowych na platformie Ethereum. Określa podstawowe funkcje, takie jak saldo, transfer, aprobata i inne, które są niezbędne do obsługi tokenów użytkowych.

2. Standard ERC-721 – Ten standard dotyczy tokenów kolekcjonerskich. Każdy token ERC-721 jest unikalny i reprezentuje konkretny przedmiot. Dzięki temu można je zbierać i handlować jako rzadkie artefakty.

Zastosowania kryptowalut i tokenów.

1. Finanse i inwestycje – Kryptowaluty stanowią alternatywny środek płatniczy i mogą służyć do przeprowadzania szybkich, bezpiecznych i tanich transakcji międzynarodowych. Tokeny zabezpieczone mają potencjał rewolucjonizacji rynku finansowego, umożliwiając bardziej dostępne i zdecentralizowane inwestycje w aktywa tradycyjne.

2. Handel i logistyka – Tokeny mogą ułatwić śledzenie dostaw, autentyczność produktów i optymalizację procesów logistycznych. Tokeny użytkowe mogą być używane jako płatność za usługi i produkty na platformach e-commerce.

3. Nieruchomości – Tokenizacja nieruchomości może umożliwić mniejsze frakcje inwestycyjne i łatwiejszy handel nieruchomościami, co może zwiększyć dostępność i płynność rynku nieruchomości.

4. Sztuka i rozrywka – Tokeny kolekcjonerskie pozwalają na unikalne sposoby inwestowania i kolekcjonowania cyfrowych dzieł sztuki oraz innych rzadkich artefaktów. Tokeny głosujące pozwalają społeczności na wspólne podejmowanie decyzji w projektach artystycznych i rozrywkowych.

Więcej na temat zastosowań przeczytasz w naszym ostatnim artykule: https://mateico.io/the-future-of-blockchain-technology/

Podsumowanie.

Kryptowaluty i tokeny stanowią kluczowy element ekosystemu blockchainowego. Kryptowaluty działają jako samodzielne cyfrowe waluty, umożliwiające bezpośrednie transakcje między stronami, podczas gdy tokeny są zbudowane na platformach blockchainowych i reprezentują różnorodne wartości oraz funkcje. Standardy tokenów, takie jak ERC-20 i ERC-721, zapewniają spójność i interoperacyjność między różnymi platformami blockchainowymi. Zastosowania kryptowalut i tokenów są wszechstronne, obejmując finanse, inwestycje, handel, logistykę, nieruchomości, sztukę i rozrywkę. Przyszłość tych aktywów wciąż jest obiecująca, a ich zastosowanie będzie rosło w miarę dalszego rozwoju technologii blockchain.